Radarové snímky

Radarový snímok Európy:

 

 

Pripravené v spolupráci so stránkou www.radareu.cz .